Op de website van Bikker Advocatuur te Utrecht en alle informatie en mededelingen daarop is de navolgende disclaimer van toepassing:

  1. De informatie en mededingen op deze website zijn uitsluitend van algemene en vrijblijvende aard; in geen enkel geval kunnen daaraan gevolgtrekkingen voor individuele gevallen worden ontleend of is sprake van een concreet aanbod van de kant van Bikker Advocatuur. Voor informatie, gevolgtrekkingen en/of afspraken in individuele gevallen dient altijd eerst contact met Bikker Advocatuur te worden opgenomen;

  1. Hoewel Bikker Advocatuur aan deze website en de informatie en mededelingen daarop veel zorg en aandacht besteedt, staat Bikker Advocatuur op geen enkele wijze in voor de juistheid van de informatie en mededelingen op deze website. In het bijzonder dient de bezoeker steeds erop bedacht te zijn dat de informatie en mededelingen op deze website summier van aard zijn en dus abstraheren van detailleringen die in individuele gevallen terdege relevant kunnen zijn en dat die informatie en mededelingen verschrijvingen en/of andere fouten kunnen bevatten. Iedere aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige informatie/mededelingen wordt uitgesloten;

  1. De bezoeker die een onjuistheid in de informatie/mededelingen op deze website constateert, vermoedt of daarover enige twijfel heeft, wordt verzocht contact op te nemen met Bikker Advocatuur.

  1. Bikker Advocatuur behoudt zich het recht voor om de informatie en mededelingen op deze website – deze disclaimer inbegrepen – te allen tijde te wijzigen, herzien en/of corrigeren, zonder enige aankondiging vooraf of achteraf. Ook wordt van alle informatie en mededelingen op deze website het auteursrecht voorbehouden.