Ervaring in advocatuur én rechtspraak

Drijvende kracht achter Bikker Advocatuur is mr. Mark Bikker (1982). Al sinds de start van zijn loopbaan, in 2006, legt Mark zich toe op, met name, contractenrecht, vastgoedrecht en verenigingsrecht, de rechtsgebieden die de core business van Bikker Advocatuur vormen. Een goed fundament daarvoor legde Mark al in zijn studietijd, door naast de studie rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting civiel recht) ook de studie notarieel recht te doorlopen en voltooien, beide aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Goed een decennium aan juridische ervaring rijker – in advocatuur én rechtspraak opgedaan (meer info op Marks LinkedIn-profiel) – vestigde Mark zijn eigen kantoor te Utrecht, dit vanuit de wens de advocatuur te bedrijven op zijn eigen wijze, wars van conventies.

Advocaat zonder opsmuk, supporter van klare taal

Mark houdt van duidelijkheid, in elk stadium van zijn juridische dienstverlening, dus ook in de rechtszaal; ook daar spreekt hij graag klare taal. Een hard optreden in de rechtszaal wordt dan ook, als daartoe voldoende aanleiding bestaat, door Mark niet geschuwd, maar zonder zich te overschreeuwen of de juridische finesses uit het oog te verliezen. Wollige vaagheden zonder richting en doorgeslagen commercialisering in de vorm van buitenproportionele tarieven en blindstaren op winstmaximalisatie hekelt hij. Voor Mark staan het zorgkarakter van zijn dienstverlening, de balans in het verwachte kosten- / batenscenario en een strak kostenmanagement altijd voorop. Hij vat dit alles als volgt samen in zijn werkmotto: vooruitstrevend en geëngageerd, en integer, helder en scherp, in werk én prijs.

In het verlengde hiervan houdt Mark ook altijd oog voor schrijnende situaties ‘tussen wal en schip’. In zulke situaties zijn bijzondere afspraken altijd bespreekbaar; zie ook de pagina over de tarieven.

En supporter van creatieve oplossingen

Binnen zijn core business van vastgoedzaken, verenigingszaken en contractuele zaken, heeft Mark een bijzondere voorliefde voor zaken omtrent ‘eigenaardige’ juridische figuren, zoals woonverenigingen, beheerverenigingen en woon- / zorgcombinaties. Juist in dergelijke zaken omtrent ‘eigenaardige’ juridische constructies zoekt hij met des te meer gedrevenheid naar creatieve oplossingen.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Mark voor meer info.