shutterstock_266942516 (1).jpg

Uw gids en maatwerkpartner in contractenrecht, vastgoedrecht, verenigingsrecht, en meer

 

Huisvestings- & Vastgoedrecht

Huisvestings-/vastgoedzaken vormen de tweede hoeksteen van de advies- en procespraktijk van Bikker Advocatuur. Op dat terrein kan op een ruime expertise, ervaring en ook op notariële bagage worden geboogd. U kunt terecht voor onder meer:

  • beoordelen / opstellen van vastgoedcontracten (huurcontracten, koopcontracten, regelingen inzake beheer van gemeenschappelijk eigendom, etc.);
  • advies / procesbijstand op het gebied van eigendomsrecht en goederenrecht;
  • advies / procesbijstand op het gebied van huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte) en ontruimingsprocedures;
  • advies / procesbijstand op het gebied van koop / verkoop van onroerend goed;
  • advies / procesbijstand op het gebied van appartementsrecht / VvE-recht;
  • advies / procesbijstand betreffende gemeenschappelijke/collectieve voorzieningen en beheerverenigingen.

Hebt u op één of meer van deze kerngebieden – of over een andere huisvestings- c.q. vastgoed-gerelateerde kwestie – een vraag? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op. Contactgegevens treft u hiernaast.